Kaikki energia, mitä tuotetaan turhaan, on rahan ja ympäristön
tuhlausta.

Sähkön hinta on laskussa ja samanaikaisesti kustannukset sen tuottamiseen kasvavat. Sähkö- ja energiayhtiön tulee tuottaa sähköä asiakkailleen juuri silloin, kun asiakkaat sitä tarvitsevat. Sähkön tuotanto, ostaminen ja jakelu muodostavat merkittävän osan energiayhtiöiden kuluista. Analytics Cloud on kehittänyt pilvipalvelun, jolla sähkö- ja energiayhtiöt voivat parantaa kannattavuuttaan. Vastuullinen sähköntuotanto säästää myös luontoa sekä luonnonvaroja, vähentää päästöjä ja auttaa hillitsemään ilmastonmuutosta.

AC-energia on sähkö- ja energiayhtiöille kehitetty ennakoivan analytiikan palvelu, jolla voidaan optimoida sähköntuotantoa ja -jakelua. AC-energian kysyntäjouston hallinnan avulla voidaan saada aikaan merkittäviä säästöjä ennakoimalla energian kulutuspiikkejä ja näin tuottaa tai ostaa sähköä oikea-aikaisesti. Sähkönkulutusta voidaan ennustaa käyttöpaikkojen historiatiedon perusteella, mutta erityisesti sääennusteiden kytkeminen ennakointiin mahdollistaa merkittävän kannattavuuden parantamisen.

Helppo ja riskitön

AC-energia on helppo ja riskitön päätös. Palvelun käyttöönotto ei vaadi investointeja projektiin tai sovelluksiin.

Nopea käyttöönotto

Valmiin toimialalle rakennetun pilvipalvelumallin käyttöönotto tapahtuu alle kuukaudessa.

Tuottavammat investoinnit

AC-energia hyödyntää ennustemallissaan jo olemassa olevien tietojärjestelmien tuottamaa dataa.

MIKSI VALITA AC-ENERGIA?

 • Ei pitkiä sopimuksia
  Jos et jostain syystä saa palvelun avulla mitattavaa hyötyä, voit lopettaa sen käytön milloin tahansa.
 • Ei isoja investointeja
  Pilvipalvelumme pitää sisällään palvelimet, sovellukset ja lisenssit.
 • Ei aikaa sitovia projekteja
  Valmis prosessimme on rakennettu toimialalle sopivaksi, joten käyttöönotto ei sido resursseja.
 • Ei taas uutta teknologiaa IT:n harmiksi
  Saat meiltä kaiken palveluna ja rajapinnat olemassa oleviin järjestelmiin ovat nopeasti käyttöönotettavissa.
 • Helppo käytettävyys
  Tieto on visualisoitu ja palvelu on helppokäyttöinen.


MITEN TÄMÄ TOTEUTETAAN?


AC-energia perustuu Analytics Cloud Oy:n yli 2 vuotta kehittämään ennakoivan ja oppivan analytiikan ratkaisuun. Prosessi- ja analytiikkakerros on rakennettu maailman kehittyneimpien IBM:n arkkitehtuuri- ja palvelinratkaisujen päälle ja se tarjotaan asiakkaille toimintavarmana pilvipalveluna. Ennustealgoritmeissa hyödynnetään mm. kysyntähistoriaa sekä sääennusteita.

Ota yhteyttäKeskustelemme mielellämme kanssanne siitä, miten AC-Energialla voidaan optimoida energiantuotantoanne.