ESINEIDEN INTERNETIN JA ANALYTIIKAN PILVIPALVELU PIENILLE JA KESKISUURILLE YRITYKSILLE

Esineiden internetin tulee parantaa liiketoimintaa ja sen käyttöönoton tulee olla nopeaa ja helppoa.

Esineiden internet muuttaa yritysten liiketoimintamalleja ja ihmisten arkea kiihtyvällä tahdilla. Teknologia ei kuitenkaan saa olla itseisarvo, vaan sen tulee aidosti tuottaa arvoa liiketoiminnalle. Analytics Cloud on kehittänyt ainutlaatuisen pilvipalvelun, jonka avulla sensoreiden ja erilaisten järjestelmien tuottamat datamassat saadaan nopeasti palvelemaan liiketoimintaa. Tyypillisesti IoT:n ja ennakoivan analytiikan investoinnit ovat olleet kuitenkin mahdollisia vain suurille yrityksille.

MAHDOLLISTAA UUTTA LIIKETOIMINTAA

AC-ohjaamon avulla yritys voi

 • Hallita kone- tai laitekantaa keskitetyn palvelun avulla, jolloin seurannasta saadaan suurin mahdollinen hyöty
 • Myydä lisäpalveluita ja -tuotteita sekä parantaa palveluiden ominaisuuksia
 • Kaupallistaa tuotteista palveluiksi sekä maksimoida asiakassuhteen pituutta
 • Ohjata ja operoida tuotteiden tai palveluiden tehokkuutta, ennakoida laiterikkoja, ehkäistä katkoksia sekä minimoida ylimääräinen huoltotyö
 • Laajentaa tai luoda kokonaan uutta liiketoimintaa perustuen uuteen tietopohjaiseen pääomaan, markkinaan tai toimialaan


NEW AND DIFFERENT

 • Discover new opportunities
  Discover hidden cause and effect relationships in complex processes. Then turn those insights into new opportunities for increasing market share, cutting costs and optimising output.
 • Cut costs
  Optimising your processes leaves you excess capital, which can be invested in more profitable endeavours.
 • Faster output and results
  Even small improvements in high-volume environments can make a dramatic difference in output.  


Easy to start

Our service fits your infrastructure, not vice versa. Your data is ready to use in 2 weeks or less.

Innovate

High performance allows you to iterate fast, which translates into new innovations. Our service team guarantees kick-start and perfect fit for analytics.

Actionable results

Our end-to-end service manages multi-structured data fast and reliably, and delivers advanced analytics and rich visualisations via cloud.


PROVEN PLAYER

 • Trusted by biggest digital and industrial companies
  Companies with demanding data challenges have turned to Analytics Cloud for Discovery Analytics.
 • Industry standard processes
  Analytics Cloud relies on efficient processes to guarantee high output and fit-for-purpose Discovery Analytics.
 • High SLA level
  Uncompromised safety all the way from data capture to actionable visualisations. Guaranteed fit-for-use at all times.


END TO END DISCOVERY ANALYTICS

 • 1. Capture
  Capture and load multi-structured data fast and reliably - even in real-time.
 • 2. Manage
  Data integration and governance make sure that all relevant data is in use at all times.
 • 3. Combine
  Improve accuracy of the analytics at every turn by combining the relevant data into the trusted data.
 • 4. Analyze
  Perform several iteration cycles to draw beneficial insights from the data.
 • 5. Visualize
  Present and share the results of analytics visually through powerful cloud channel. Collaborate and recommend.


Start your journey todayFirst month introductory price 14 970€
Click the button below to get started.